Tájékoztatás személyes adatok kötelező rögzítéséről

 2021.szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja. 

A szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli államolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében:

• családi és utónevét;
• születési családi és utónevét;
• születési helyét;
• születési idejét;
• nemét;
• állampolgárságát;
• anyja születési családi és utónevét;
• személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
• harmadik országbeli állampolgár esetében ∗ a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét.
   ∗harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazsáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi II. törvény szerinti személyek. 

A szálláshely – szolgáltatást igénybe vevő az azonosításra alkalmas okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely – szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabályi elrendelés alapján a szálláshely – szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

A szálláshely – szolgáltató az igénybe vevők adatait a tudomására jutást követő év utolsó napjáig kezeli a jogszabályban rögzített célból. Az aszimmetrikus titkosítással a törvény által meghatározott tárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság,  az államhatár rendjének , az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében keresést végezhet.


Vonatkozó jogszabályok:
• A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
• A tusisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet
• A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás – és aláírás – felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet.